Thông Tin Bài Viết

NGUYÊN TẮC 5C TRONG VAY TÍNH DỤNG
NGUYÊN TẮC 5C ĐỂ VAY TÍN DỤNGGiới tài chính thường sử dụng nguyên tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C) - cho phép phân tích khá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - để đi đến quyết định cho doanh nghiệp vay vốn. f' Q* ~5 Q H- Q3 i1. Cá tính (Character)0 P1 J* z: D+ g: C+ nCác tổ chức tài chính quyết định cho vay vốn dựa vào độ tin cậy và cá tính của bạn. Chính vì vậy, đơn thư đề nghị của bạn cần được trình bày một cách trung thực và rõ ràng. Cơ quan tài chính tiến hành xác minh, nếu phát hiện có chi tiết thiếu trung thực thì họ sẽ đặt vấn đề về độ tin cậy đối với bạn. - W; o. M8 ?, R2. Năng lực (Capacity)* c' t/ @) c1 E1 @4 e2 WNgười cho vay luôn muốn biết về kỹ năng quản lý, sự nhạy bén trong kinh doanh và vị thế của người xin vay vốn trong địa hạt kinh doanh. Những tài năng, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, tham vọng, động lực, nghị lực, cam kết nào bạn muốn đem lại cho hoạt động kinh doanh của mình nhằm trụ vững và phát triển trong khi nhiều doanh nhân khác thất bại?8 Y. x9 C7 }- i8 N1 q8 k3. Điều kiện (Conditions)Nngười cho vay luôn thận trọng, bảo thủ và luôn tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hãy xác định và giải thích rõ những điều kiện kinh tế, tình hình ngành và khả năng cạnh tranh dự kiến sẽ có tác động (cả tích cực lẫn tiêu cực) đến hoạt động của doanh nghiệp bạn.: |& }5 f) F* w" x! s' U% \4. Vật đảm bảo (Collateral)Người cho vay thường nhìn trước hết vào những nguồn lợi nhuận kinh doanh có thể có của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của công ty cần bao hàm tất cả các khoản phải trả, cả thực tế lẫn đột xuất. Đồng thời, khoản tiền cho vay cần được đảm bảo bởi giá trị tài sản của công ty và hoạt động kinh doanh có triển vọng.1 U- j% O6 A r& ?% G7 T# y- B5. Vốn (Capital)Đầu tư vốn cổ phần hay vốn vay thêm thể hiện cam kết tài chính của doanh nghiệp bạn đối với hoạt động kinh doanh cụ thể. Người cho vay vốn nhìn vào giá trị ròng của công ty và các hệ số chuẩn mực về tài chính.NGUỒN TỪ BÁO ĐẦU TƯ5C- một trong những nhóm chỉ số quan trọng khi tiến hành thẩm định tín dụng một hợp đồng vay vốn.Capacity-Cash flow (Năng lực-Luồng tiền dự tính trả nợ). Yếu tố được coi là quan trọng nhất trong số năm yếu tố. Năng lực đề cập đến khả năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả khoản vay thành công của khách hàng. Ngân hàng muốn biết chính xác khách hàng sẽ trả nợ bằng cách nào. Đánh giá năng lực được dựa trên việc đánh giá các yếu tố: kinh nghiệm điều hành, báo cáo tài chính quá khứ, sản phẩm, tình hình hoạt động trên thị trường và khả năng cạnh tranh. Từ đó, ngân hàng dự tính được luồng tiền sẽ được sử dụng để trả nợ, thời gian trả nợ và xác suất trả nợ thành công của khách hàng. Việc đánh giá lịch sử các khoản vay và thanh toán các khoản vay, dù là của cá nhân hay các khoản vay thương mại cũng được coi là chỉ báo cho khả năng chi trả trong tương lai.Capital (Cấu trúc vốn). Là số vốn khách hàng đầu tư vào doanh nghiệp. Ngân hàng sẽ yên tâm hơn nếu khách hàng có vốn chủ sở hữu đủ lớn. Vốn chủ sử hữu có thể được huy động trong quá trình hoạt động, giúp đảm bảo cho trạng thái khoản vay của ngân hàng. Ngân hàng cũng nhìn nhận vốn chủ sở hữu như là chỉ báo của mức độ cam kết cũng như mức rủi ro của khách hàng đối với kinh doanh của mình và sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu biết khách hàng sẽ mất rất nhiều nếu công việc kinh doanh của họ không thành công. Sẽ tốt hơn nếu nguồn vốn này được lấy từ chính tài sản của cổ đông.Collateral (Tài sản thế chấp). Ngân hàng có thể xử lý tài sản thế chấp của khách hàng khi khách hàng bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả nợ. Ngân hàng được đảm bảo quyền ưu tiên xử lý tài sản thế chấp của khách hàng trước các chủ nợ khác. Ngân hàng cũng có thể yêu cầu khách hàng sử dụng các tài sản cá nhân khác ngoài công ty làm tài sản thế chấp. Đối với ngân hàng, đây là sự đảm bảo và là nguồn trả nợ thay thế ngoài dòng tiền trả nợ dự tính. Một số ngân hàng có thể yêu cầu có bảo lãnh cùng với tài sản đảm bảo. Bảo lãnh là hình thức bên thứ ba ký bảo lãnh cam kết thanh toán nếu người vay không trả được nợ.Character (Thái độ, sự thể hiện của khách hàng). Là ấn tượng chung khách hàng để lại đối với ngân hàng. Ấn tượng này có thể là khá chủ quan. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đối với nhiều ngân hàng, thái độ của khách hàng quyết định liệu một khoản vay nhỏ có được phê duyệt hay không. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến thái độ đáng ngờ bao gồm: sự kém hợp tác với ngân hàng, lừa dối, các vụ kiện tụng và thua lỗ. Thời gian, chi phí kiện tụng và chi phí cơ hội có thể phát sinh do khoản vay gặp vấn đề có thể lớn hơn nhiều so với thu nhập dự tính (Vấn đề này, tuy nhiên, trở nên kém quan trọng hơn đối với các khoản vay cho công ty lớn được điều hành bởi một nhóm cá nhân). Ngoài ra, một số yếu tố định tính khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm điều hành kinh doanh, phẩm chất cá nhân của khách hàng cũng được xem xét.Conditions (Các điều kiện khác). Liệu khoản vay sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, mua sắm máy móc hay dự trữ nguyên vật liệu, hàng tồn kho? Ngân hàng sẽ đánh giá tình hình kinh tế trong và ngoài nước, phân tích ngành kinh doanh doanh nghiệp đang hoạt động cũng như các ngành hoạt động liên quan có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.Chữ C thứ 6: Đôi khi chúng ta có thể xét thêm một chữ C thứ 6 như sau:Coverage (Bảo hiểm). Có thể là khoản bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh hay bảo hiểm cho những lãnh đạo chủ chốt nếu quyền điều hành được tập trung trong tay một số ít cá nhân. Trong trường hợp một lãnh đạo chủ chốt chết hay mất năng lực hành vi, bảo hiểm sẽ đảm bảo ngân hàng sẽ được thanh toán nếu doanh nghiệp không hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ.Phân tích cụ thểLuồng tiền- Dòng tiền điều chỉnh cùng tiền mặt thực có; Dòng tiền quá khứ và tương lai;- Phân tích thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao (EBITDA): Thành tố cấu thành nên EBITDA; Thu nhập quá khứ; Chi phí bất thường; Xu hướng doanh thu và lợi nhuận gộp; Xu hướng chi phí hoạt động; Chi phí khấu hao trong tương quan với mua sắm tài sản dài hạn;- Phân tích hòa vốn- Tỷ lệ Nợ/Thu nhập- Tỷ lệ tiền mặt hiện có/Nợ ( Debt Service Coverage-DSCR).Năng lực trả nợ- Hồ sơ lý lịch ban điều hành- Hồ sơ lý lịch đội ngũ cán bộ chủ chốt- Kế hoạch kinh doanh- Phân tích năng lực kinh doanh và năng lực kỹ thuật.Tài sản thế chấp- Hệ số thanh khoản (không phải lượng tiền mặt): Ví dụ như hệ số thanh khoản của xe cộ là 75%;- Hồ sơ về tài sản: Xác định quyền sở hữu và giá trị tài sảnVốn chủ sở hữu:- Phân tích Bảng cân đối kế toán- Phân tích tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu- Phân tích cơ cấu vốn chủ sở hữuThái độ-Tư cách khách hàng- Báo cáo tín dụng- Lịch sử trả nợ- Lượng tài sản đã thế chấp- Người bảo lãnh; người tham chiếu thông tin.Theo Saga.vn
Chi tiết
10 Công Cụ Tốt Nhất Để Phân Tích Đối Thủ.
Ngày nay, trong khi Internet đang phát triển ngày càng rộng rãi, nhiều chủ doanh nghiệp bắt đầu thực hiện kinh doanh online. Với cương vị đứng đầu, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề cần phải cân nhắc như việc không chỉ bán sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất mà còn phải phân tích, xem xét kỹ lưỡng doanh nghiệp đối thủ.Quan sát, tìm hiểu cách thức đối thủ vận hành công việc, chiến lược marketing và tỉ lệ doanh thu để phát triển việc kinh doanh online của riêng bạn là điều cực kỳ cần thiết. Nếu bỏ qua những vấn đề này và không có ý tìm hiểu những gì đối thủ của bạn đang làm sẽ để lại hậu quả cực kì nghiêm trọng đến doanh thu. Chính vì vậy việc làm sao để chiếm ưu thế so với đối thủ luôn là bài toán khó.Nếu bạn là một người mới trong lĩnh vực kinh doanh, chiến lược marketing đối thủ đang áp dụng là điều cần phải tìm hiểu. Đầu tiên, hãy phân tích các công ty làm tốt hơn bạn, cố gắng phân tích những điểm mạnh của đối thủ – điều đó sẽ giúp bạn cải thiện công việc của mình. Đặc biệt, dưới đây là top 10 những công cụ giúp bạn đơn giản hóa việc phân tích, tìm hiểu chiến lược của họ và áp dụng phương pháp kinh doanh phù hợp vào mô hình của bạn.1. SimilarWeb – Công cụ phân tích website của đối thủ:Công cụ này cho phép bạn phân tích toàn diện về mỗi website dựa trên nhiều nguồn và tạo ra một bức tranh chân thực nhất về thế giới trong thời đại kỹ thuật số. Nền tảng này cũng cho phép người dùng có được những thông tin sâu hơn về mỗi website và so sánh chúng với nhau. SimilarWeb đã dành nhiều năm để xây dựng cơ sở thu thập dữ liệu của nó. Với công cụ này bạn sẽ nhận được những thông tin sau:– Nguồn traffic;– Traffic và cam kết của người dùng;– Dữ liệu chi tiết giảm xuống dựa vào nguồn traffic;– Các website phổ biến– Phân tích các từ khoá.Bạn sẽ lấy thông tin dựa theo traffic insights cho tất cả các website và luôn được truy cập vào các thông tin từ các đầu mối kinh doanh, người giới thiệu, các công cụ tìm kiếm hay các quảng cáo hiển thị.2. SimplyMeasured – Công cụ phân tích mạng xã hội:Với nền tảng này, bạn có thể phân tích các trang mạng xã hội như Instagram, Facebook, Twitter, Google+, Youtube. Thông tin bạn có được hoàn toàn phụ thuộc vào kênh mạng xã hội bạn muốn kiểm tra. Ví dụ, toàn bộ mục tiêu của bạn là để quản lý tài khoản Facebook, bạn sẽ thấy dữ liệu cũ hiển thị lên ở đầu trang. Bên cạnh đó, công cụ này có một tính năng đặc biệt: nó phân chia lượng theo dõi trước đó từ lượng theo dõi trực tiếp.SimplyMeasured cũng cho phép bạn phân loại khách hàng mục tiêu. Sau khi hoàn thành quá trình đó, bạn sẽ thấy những mục tiêu, khách hàng đóng góp vào tỷ lệ chuyển đổi một cách tích cực. Đây là một cơ hội tốt để kiểm tra cách bạn thể hiện trên các trang mạng xã hội như thế nào và kiểm tra xem chiến dịch của bạn có đạt được KPIs như mong muốn hay không.3. SpyFu – Công cụ kiểm tra từ khoá và các bài quảng cáo:Với công cụ này, bạn sẽ nhận được bản báo cáo chi tiết liên quan đến mọi yếu tố đặc trưng của website như các đối thủ, từ khoá, thống kê, v.v… Nó cho phép xem các từ khoá được sử dụng bởi đối thủ của bạn trên AdWords và các công cụ tìm kiếm cơ bản khác. Để kiểm tra thông tin, bạn cần gõ địa chỉ trang web của đối thủ và việc còn lại là ngồi chờ kết quả trong vài giây. Đây là một công cụ miễn phí hay ho cho phép bạn kiểm tra mỗi từ khoá và thứ hạng cơ bản của đối thủ bạn trong mười năm trở lại đây.Nói cách khác, với nền tảng này, bạn sẽ có cơ sở thông tin để nâng cao thứ hạng từ khoá và lượng traffic website của bạn.4. SocialMention – Công cụ cung cấp cho người dùng phép phân tích mạng xã hội:Đây là nền tảng nổi tiếng cung cấp cho mọi người dùng công cụ tìm kiếm trên mạng xã hội, tập trung vào video, blog, facebook, instagram. Mục tiêu của nó là kết hợp các chủ đề được bàn luận nhiều trên toàn thế giới thành một bản báo cáo đơn giản. Với công cụ này, quá trình làm chủ thông tin về những gì mọi người nghĩ về bạn hay công ty của bạn trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Để tìm kiếm thông tin, người dùng cần nhập từ khóa và công cụ sẽ tiến hành phân tích dữ liệu và sẽ đưa thông tin về những gì được nhắc đến về từ khóa đó trên các trang mạng xã hội khác nhau. Nó cũng cho phép bạn theo dõi RSS feed để không bỏ lỡ những điều quan trọng.5. Google Alert – Công cụ tốt nhất để kiểm soát lượng Mentions:Google Alert là một công cụ phổ biến được sử dụng bởi một lượng rất lớn các chuyên gia SEO trên toàn thế giới. Đây là nền tảng tìm kiếm sự thay đổi nội dung tốt nhất được phát triển bởi Google. Mục tiêu đầu tiên của dịch vụ này là để thông báo người dùng về trang web mới, blog mới, và các bài viết mới tương ứng với từ khóa tìm kiếm của người dùng.Công cụ này được chấp nhận rộng rãi bởi những trường hợp sau đây:– Kiểm tra lượng mentions từ khoá;– Kiểm soát lượng mentions mạng xã hội;– Kiếm tra backlink của các đối thủ.Công cụ này được phát hành từ năm 2003 và trong suốt nhiều năm qua nó phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành một công cụ đơn giản (mà hiệu quả) nhất để phân tích các trang của đối thủ.6. Marketing Grader – Công cụ miễn phí để phân loại kết quả trang, sự sẵn có trên thiết bị di động, SEO, và chế độ bảo mật:Đây là một công cụ tốt cho phép người dùng kiểm tra lượng mentions. Nền tảng này được thành lập năm 2006 và kể từ đó, nó đã phân loại xấp xỉ 4 triệu website. Công cụ này gợi ý các marketer làm thế nào để tạo website tốt hơn thông qua kho dữ liệu phân tích khổng lồ.Marketing Grader tạo ra sự phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu cho chiến lược marketing của bạn với hơn 30 yếu tố khác nhau.Với công cụ này, bạn sẽ biết nhiều hơn về:– Dữ liệu khách hàng tiềm năng (Lead Generation);– Mạng xã hội;– Blogging;– Tính cạnh tranh;– Kỹ năng quản lý (Benchmarking).7. Alexa – Công cụ xếp hạng trang web:Đây là công cụ phổ biến nhất so với các công cụ miễn phí hiện hành giúp mọi công việc bạn làm liên quan đến website có kết quả tốt hơn.Alexa có thể giúp bạn với những vấn đề sau:– Cải thiện SEO;– Chọn từ khoá;– So sánh các thước đo lượng traffic khác nhau;– Tìm ra những ý tưởng mới để nâng cao lượng traffic;– Tìm những từ khoá đối thủ đang sử dụng;– Với Alexa, bạn sẽ cải thiện chiến lược PPC và SEO.8. InfiniGraph – Công cụ mạng xã hội nhằm thăm dò sự kết nối người dùng:InfiniGraph là một công cụ rất tốt để sử dụng phép phân tích cạnh tranh. Đây là giải pháp bảo mật nội dung có tiếng giúp bạn trong nỗ lực áp dụng mọi tiêu chuẩn ngành. Mục đích tiên phong của công cụ này là thông báo người dùng và đem đến cho họ nhiều công cụ quan trọng để lựa chọn thông tin trên các trang mạng xã hội.Những tính năng quan trọng nhất và có ích nhất bao gồm:– Khám phá nội dung (Content Discover);– Brand Map;– Thông báo theo xu hướng (Trend Notification);– Contend Trend.9. What Runs Where – Công cụ điều khiển quảng cáo:Đây là một cơ hội khá tốt để kiểm tra quảng cáo nào thực sự hoạt động hay không. Bên cạnh đó, What Runs Where giúp các chủ doanh nghiệp nhắm trúng mục tiêu khách hàng hơn với 40 mạng lưới quảng cáo tại nhiều quốc gia, cho phép người dùng theo dõi số lượng lớn các đối thủ.Tính năng “Alert Notification” cho phép bạn nhận thông báo mỗi lần đối thủ của bạn bắt đầu sử dụng mọi loại nội dung hay quảng cáo. Với công cụ nâng cao này, bạn sẽ luôn có insight track cho mọi chiến lược được sử dụng bởi đối thủ của bạn.10. SpyOnWeb – Tìm các website hoàn toàn có chung chủ sở hữu:Dịch vụ này cho phép bạn kiểm tra các nguồn hoàn toàn có chung chủ sở hữu. Để làm việc này, bạn cần phải nhập vào một ô bắt buộc URL, địa chỉ IP, mã Google Analytics và Google AdSense và chờ kết quả. Nhập một tên miền (domain) riêng biệt, bạn sẽ nhận được một danh sách các tên miền có cùng một địa chỉ IP khiến quy trình nhận dạng tất cả các website được vận hành bởi một công ty sẽ dễ dàng hơn.Mong rằng bài viết này phần nào gỡ rối cho bạn trên con đường kinh doanh của mình và gặt hái được thành công.
Chi tiết
Câu chuyện về nữ CEO 3 lần khởi nghiệp
Trước khi trở thành CEO & Founder Lionbui Agency, chị Bùi Hoàng Diệp đã trải qua 3 lần khời nghiệp, từ bán băng đĩa CD, đến mở quan cafe và rồi kinh doanh voucher. Chị đã vấp phải rất nhiều định kiến, như "con gái thì không làm được gì", "phụ nữ không thể giỏi kinh doanh", nhưng những điều đó không làm chị nản chí.Rời bỏ trời Âu, 8X trở về quê hương Đồng Tháp khởi nghiệp, đưa sen hồng từ bùn lầy đến kinh đô ánh sáng ParisBà chủ trà Tâm Lan: Dành cả đời nuôi dạy 10 người con, ở tuổi 60 mới bắt tay khởi nghiệp đem trà Việt bán khắp năm châuTrung Quốc: Chính phủ dành hơn 300 tỷ USD hỗ trợ startup, khuyến khích sinh viên bỏ học để khởi nghiệpPhó chủ tịch kỹ thuật UBER toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành côngChúng tôi xin giới thiệu bài viết "Khi phụ nữ khởi nghiệp" của chị Bùi Hoàng Diệp, CEO & Founder của Lionbui Agency. Mời độc giả đón đọc.Khi tôi còn trẻ, ba mẹ tôi đã định hướng cho tương lai của tôi bằng ngành Tiếp viên hàng không và mong muốn sau khi tốt nghiệp đi làm, tôi sẽ có chồng, an phận làm vợ, làm mẹ, sống cuộc sống an phận thủ thường.Nhưng oái ăm thay, tôi không thích cái nghề đó. Vì đơn giản tôi thích kinh doanh, nó bắt nguồn sở thích từ thời tôi học trung học, ngày ấy ai cũng thần tựơng anh Hai Lam Trường, để có tiền mua các CD nhạc của anh.Tôi đã dùng tiền để dành của ba mẹ cho ăn quà để đạp xe ra khu phố Huỳnh Thúc Kháng - Quận 1 mua các CD về bán lại cho các bạn cùng lớp. Tôi cũng kinh doanh thêm dịch vụ giải toán hộ, chép bài hộ các thể loại và luôn trong tình trạng full đơn hàng (vì khi đó tôi là lớp trưởng nên ai không mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của tôi là chắc cũng không sống nổi với tôi quá!). Có thể nói đây là lợi thế cạnh tranh.Và cuối cùng, sau bao nhiêu đấu tranh với gia đình, tôi đã chọn được con đường của riêng mình.1. Bắt đầu khởi nghiệp không bao giờ dễ dàngKhi mới 18 tuổi, tôi vừa đi học và vừa mở một cửa hàng chuyên bán băng đĩa CD và cho thuê phim, có thể vì tôi có lợi thế về việc cập nhập tin tức giải trí nên các khách hàng tìm đến tôi rất hài lòng với việc họ tìm được những CD nhạc hay đĩa phim mới nhất. Nhưng thật sự nó cũng rất vất vả khi mỗi tối tôi phải từ Hóc Môn chạy xuống Quận 1 để lấy hàng. Cứ thế cho đến một lúc tôi kiệt sức và quay về nói với gia đình rằng tôi bỏ cuộc.Mẹ tôi nói: "Nhiều chuyện quá, lo học xong đi làm đi, người ta đàn ông con trai còn chưa gan như tôi, con gái thì làm được gì?". Tôi đã khóc rất nhiều vì ấm ức, sao mẹ sinh ra tôi là con gái để tôi suốt ngày phải nghe mấy câu như vậy.2. Khởi nghiệp khó quá thì đi làm côngSau thời gian đó, tôi bắt đầu đi làm việc tại công ty thời trang và cũng có đi theo các anh chị bạn tham gia Câu lạc bô người mẫu Hoa Học Đường biểu diễn tại các chương trình thời trang. Vì có một chiều cao cũng tạm ổn, nên tôi cũng có chút nổi bật và nhận những show chụp ảnh thời trang riêng bên ngoài.Nhưng vô tình có lần tôi nghe được người chị bạn trong công ty nói rằng: "các cô chân dài thường thì sướng rồi, chỉ cần làm mẫu một thời gian rồi tìm mấy anh đại gia là đời vi vu".Tại sao lại có cái suy nghĩ các cô chân dài thực dụng đến thế? Tôi khá khó chịu với lời nói của chị và cũng thật sự không thích cái nghề model vì tôi đã nhìn thấy những mặt trái của nó đồng thời nó không phải là tương lai của tôi. Tôi từ bỏ nghề và công việc. Không lâu sau, tôi cũng có gia đình.3. Khởi nghiệp lần 2Sau khi có gia đình, được chồng ủng hộ tinh thần, tôi quay lại con đường kinh doanh của mình. Lần này, tôi mở một quán cà phê với phong cách hoài niệm bằng những món đồ cổ, hàng đêm có đàn piano và thắp sáng hoàn toàn bằng nến. Chưa đầy 1 năm quán cà phê của tôi trở nên nổi tiếng và khá đông khách vì một phong cách khá lạ. Nhưng nó không phải tin mừng vì tôi đang cố giấu gia đình về việc bù lỗ mỗi ngày.Lý do: Dù doanh số có nhưng không đủ lợi nhuận để chi trả các khoản chi phí hàng ngày quá lớn, vốn đầu tư ban đầu cũng không nhỏ và phải mất ít nhất 10 năm mới lấy lại vốn. Tôi quyết định chuyển nhượng quán để bảo tồn những gì còn lại, vì tôi biết nếu mình vẫn cố chấp thì sẽ mất luôn những gì đang có.Lần này Ba tôi không nhìn mặt tôi và chỉ nhắn tin cho tôi nói rằng "con nên nhớ con là con gái và không thể nào giỏi về kinh doanh, hãy để việc này cho những người đàn ông của gia đình lo" - Thất bại vì tôi là con gái? Lúc này tôi có suy nghĩ đến việc nếu ngày xưa mình chọn ngành Tiếp viên hàng không thì bây giờ có khác hơn không? Nhưng nó vẫn không đủ hấp dẫn để tôi từ bỏ, tôi tiếp tục chuẩn bị cho lần khời nghiệp kế tiếp của mình.4. Khởi nghiệp lần 3 vì không muốn từ bỏTôi có cô bạn làm sale cho Nhóm Mua thời deal bắt đầu chào đời, tôi khá thích thú với mô hình này và nảy sinh làm nhà cung cấp sản phẩm cho các trang deal. Tôi tìm đường qua Quảng Châu (Trung Quốc) để lùng sục các sản phẩm gia dụng, các sản phẩm tiện ích để nhập hàng về.Tôi dùng con tép bắt con tôm bằng việc khách hàng phải sử dụng Voucher đến cửa hàng tôi đổi sản phẩm, tại đây tôi tôi kinh doanh thêm các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, trang sức khiến khách hàng đến đổi Voucher không khỏi cầm lòng và phải mua thêm sản phẩm trực tiếp của tôi.Được một thời gian cũng khá dài và thịnh vượng vì lợi nhuận từ deal khá cao và số lượng cũng khá lớn. Nhưng vì chất lượng của các trang deal đi xuống dẫn đến ảnh hưởng của việc kinh doanh. Tôi cũng rút lui khỏi ngành này với một phía trước là câu hỏi sẽ đi tiếp đoạn đường nào.Chị Bùi Hoàng DiệpKết thúc để khởi đầuSau 3 lần thất bại của tôi:Lần thứ 1: Kế hoạch kinh doanh không hoàn hảoLần thư 2: Thiếu cẩn trọng trong việc đầu tưLần thứ 3: Kinh doanh phụ thuộcTôi quyết định ngưng hết tất cả và tập trung phụ chồng quản lý công ty nội thất của gia đình. Trong thời gian đó tôi đi học thêm các khoá về kinh doanh, marketing, lãnh đạo, tâm lý học và bắt đầu hành trình tìm kiếm đam mê của mình. Tôi nhận ra mình là con người của mạo hiểm, năng động, linh hoạt và sáng tạo, từ đó tôi theo đuổi ngành học Marketing.Hành trình hiện tạiVà hôm nay khi đã đứng được tạm ổn với lần khởi nghiệp thứ 4 của mình. Tôi nhận thấy lý do giúp tôi tồn tại cho đến bây giờ chính là nghị lực và trách nhiệm với đam mê của mình. Tôi cũng giống bao người phụ nữ khác, vừa là vợ vừa là mẹ của 3 nhóc con, ngoài công việc ở 2 công ty của chính mình thì tôi còn phải đi học mỗi tối để thực hiện ước mơ lớn hơn của tôi phía trước.Kết luậnTôi chỉ muốn nói rằng, phụ nữ ngày nay đã khác, chúng ta có quyền chủ động và làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta có quyền tạo cảm hứng cho mọi người thông qua công việc và những điều chúng ta đang cống hiến. Ngoài vai trò làm vợ, làm mẹ thì chúng ta còn là vai trò của những người phụ nữ hiện đại, dám nghĩ, dám làm và chấp nhận dấn thân để tạo nên giá trị bình đẳng cho xã hội.Thành công đến thất bại và ngược lại, nó chỉ là một quá trình chuyển đổi và là những “người bạn tốt” sẽ giúp đỡ ta hoàn thiện hơn ở cánh cửa tiếp theo. Vì vậy, điều hiển nhiên là, phải trải qua vài lần sai lầm trước khi chúng ta làm đúng mọi việc, để học được nhiều điều từ những sai lầm đó và xây dựng việc kinh doanh của mình tốt hơn. Miễn là hiện tại thời gian và cuộc sống còn cho phép, thì chúng ta sẽ tận dụng hết nó để phát triển bản thân.Chúng ta vẫn cứ leo cao thêm một chút nữa và chấp nhận ngã nhiều thêm chút nữa để sau đó chúng ta đứng lên mạnh mẽ hơn và đi vững vàng hơn. Rồi đến khi phải thực sự ra quyết định hay ưu tiên 1 thứ nào khác hơn, thì ít nhất chúng ta cũng có lựa chọn và những cơ hội nữa mở ra cho mình.Vì lẽ đó, các chị em phụ nữ chúng ta xin đừng đặt ra giới hạn của bản thân chỉ vì mình là phụ nữ. Và cũng hy vọng các anh không quá xem thường sức mạnh của những người phụ nữ bên cạnh mình, thay vào đó hãy ủng hộ và đồng hành cùng họ để giúp họ tạo nên những giá trị lớn cho gia đình và xã hội.
Chi tiết
5 thời điểm tốt nhất để uống mật ong
u. Một cốc nước mật ong đúng lúc giúp bổ sung năng lượng và là nền tảng cung cấp cho các hoạt động của 2 – 3 giờ tiếp theo. Đặc biệt, đối với vận động viên hay những người hoạt động thể chất cường độ cao thì uống một cốc nước mật ong trước và sau khi làm việc căng thẳng cũng rất hữu ích.Thực hiện: Uống một cốc trà mật ong hoặc sữa mật ong vào bữa chiều.3. Uống mật ong trước khi đi ngủ - Hỗ trợ giấc ngủ và an thầnNgười Trung Quốc có câu: Nước muối mỗi sáng, nước mật ong mỗi tối. Câu đó có nghĩa là: Nước muối uống lúc đói khi dậy sớm mỗi ngày, mỗi đêm trước khi đi ngủ uống nước mật ong.Mật ong, đường, vitamin có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Một cốc mật ong trước khi ngủ có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.4. Uống mật ong sau bữa ăn – Thúc đẩy tiêu hóaMật ong có tác dụng điều tiết chức năng tiêu hóa khiến dạ dày tiết acid nhiều hơn bình thường. Sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no, chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm, đi tiêu khó. Một cốc mật ong giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột, có thể thúc đẩy bài tiết acid dạ dày bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể khiến bạn có cảm giác "nhẹ bụng” hơn. Như vậy, cũng giúp bạn hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đà.Thực hiện: Uống một cốc nước mật ong 1-2 giờ sau bữa ăn.5. Uống mật ong trước bữa ăn - Ngăn chặn acid dạ dàyMật ong có thể đóng một vai trò điều tiết trong việc bình thường hóa hoạt động tiết axit của dạ dày. Trước bữa ăn nửa giờ, một cốc nước mật ong có thể ức chế tiết axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày (10ml mật ong pha với một cốc nước ấm), sau một thời gian tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể, thậm chí khỏi hẳn.
Chi tiết
5 loại sinh tố tăng cân hiệu quả !
Những loại sinh tố dưới đây có thể giúp bạn tăng một kg trong vòng 10 ngày nếu tiêu thụ thường xuyên và tập thể dục đều đặn.
Chi tiết
Nếu bạn muốn có tình yêu đẹp và bền lâu
Chi tiết
Bị bỏng nên ăn gì?
Bị bỏng nên ăn gì?
Chi tiết
Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Chi tiết
Làm Nhà Phân Phối
Chúng tôi đang tìm đối tác kinh doanh, hợp tác bán sản phẩm !
Chi tiết
Giới Thiệu An Viet Nature - Dầu Gấc An Việt
    Được thành lập từ cuối năm 2013 tại Long An, Dầu Gấc An Việt đã trở thành thương hiệu rất được yêu thích tại khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây.Với mong muốn cung cấp những sản phẩm tinh dầu chất lượng cao và giá thành tốt nhất đến với người tiêu dùng... Dầu Gấc An Việt thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hàng tuần hy vọng sẽ mang đến cho bạn sự thích thú và hài lòng. Ngoài ra bạn có thể trực tiếp quan sát quá trình sản xuất của chúng tôi tại : 152 NGUYỄN CỬU VÂN, PHƯỜNG 4, TP TÂN AN LONG AN, LONG AN. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách cách sử dụng các sản phẩm của chúng tôi một cách tốt nhất.Quy trình sản xuất Các sản phẩm của Dầu Gấc An ViệtNgoài sản phẩm chính là tinh dầu gấc nguyên chất  chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm tinh dầu dừa và màng gấc sấy khô. Ngoài ra chúng tôi cũng đang nghiên cứu để đưa vào thêm một số sản phẩm nữa để phục vụ quý khách hàng. Hãy ghé thăm chúng tôi để cập nhật tin tức sản phảm cũng như chương trình khuyến mãi.Sự hài lòng của khách hàng là mối quan tâm đầu của chúng tôi. Chính vì vậy chúng tôi không ngừng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên. Tất cả để mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất và dịch vụ khách hàng chu đáo nhất cho quý khách hàng.Chính sách bán tinh dầu gấc nguyên chất tại TPHCMCam kết bán hàng chính hãng còn nguyên tem.Có thể thanh toán online hoặc khi nhận hàng. Có thể trả lại nếu hàng giao không đúng mẫu .Miễn phí ship trong nội thành tphcm khi mua từ 3 sản phẩm trở lên.Đổi trả miễn phí nếu sản phẩm bị lỗi.Giao hàng trong thành phố từ 1-3 ngày giao hàng toàn quốc trong 1 tuần.
Chi tiết
Go Top