"Đừng làm việc chỉ vì tiền và lợi ích"

Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng rằng “Nếu bạn chưa thành công thì phải cố gắng, cố gắng hơn nữa”. Đó là câu nói hoàn toàn chính xác với Michael Johnson, giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Visikol, được tạp chí Forbes bình trọn trong "top 30 under 30".

Top 30 Under 30 của Forbes - CEO Michael Johnson: "Đừng làm việc chỉ vì tiền và lợi ích"

Go Top